RISEBA

Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas topošais izglītības un kultūras epicents atrodas Pārdaugavā, agrāk izteikti rūpnieciskā vidē pie Zunda kanāla. Šis ir lielākais mediju centrs Baltijā, kur mājo arhitektūra, audiovizuālā mediju māksla, kultūra, izglītība un bizness.

Mūsdienīga, radoša gaisotne un studiju vide arhitektūras un audiovizuālās mediju mākslas profesionāļiem un studentiem. Telpas un aprīkojums audiovizuāliem mākslas un komercdarbiem, kā arī izglītojošiem un kultūras pasākumiem. Atvērta iespēja apmeklēt Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas un citu organizāciju konferences, radošās darbnīcas un pasākumus.

Ūdens iela 6 | riseba.lv

Riga International School of Economics and Business Administration future education and culture epicentre is located in Pardaugava, in a former industrial area by Zunda canal. It is the largest media centre in the Baltics, inhabited by architecture, audiovisual media arts, culture, education and business.

Creative atmosphere and state of the art study space for professionals and students of architecture and audiovisual media arts. Space and equipment for production of audiovisual art and commercial works, as well as educational and cultural events. Open conferences, workshops and variety of activities organized by Riga International School of Economics and Business Administration.

Advertisements