Ievads | Intro

RĪGA | RADOŠIE KVARTĀLI | 2014

Vērtības, tradīcijas, piederība, identitāte ir bijis laiku laikos pamats, kura būvēšana biežāk atkarīga no paša cilvēka. Savukārt ziņkārība par pasauli, atvērtība ir ceļš uz jauniem sakariem, uz jaunu iespēju kaut ko uzlabot un mainīt.

Piemēram, vietā, kurā dzīvojam. Cilvēks, kurš dzimis kādā pilsētas kvartālā, tur visu mūžu nodzīvojis, bieži jūtas vispirms kā Torņakalna, Miera ielas vai Vārnu ielas republikas pilsonis, un tikai tad kā rīdzinieks. Viņa dzīvi lielā mērā iespaido vietējie „atskaites” punkti – bodītes, muzeji, tirdziņi, frizētavas, jaunie mediji, sunīši un kaķīši, draugi un dažādu vecumu, tautību un profesiju kaimiņi.

Radošās industrijas un radošie kvartāli ir samērā jaunas „parādības” vidusmēra rīdzinieka dzīvē un Eiropas kopējās politikās. Šodien Rīgā dažādos pilsētas kvartālos darbojas uzņēmīgi, mazliet traki cilvēki, kuri ne tikai uzfrišina sava kvartāla seju, bet rada interesi arī citos – aiziet, paskatīties, piedalīties, kļūt par savējo. Tā ir pavasarīga rosība, kas visās sezonās ienes pārmaiņas pašu dzīvē, kaimiņu dzīvē, pilsētas kultūrā un ikdienas saimniecībā.

Rīga ir 2014. gada Eiropas kultūras galvaspilsēta. Kultūras programmā aicināsim iesaistīties arī kvartālus. Lai radītu arī ilgtermiņa pozitīvās kultūras pēdas pilsētā, esam aicinājuši radošos kvartālus izveidot vienotu platformu savām iniciatīvām. Jūsu rokās ir pirmā mūsu kopīgi veidotā afiša.

Viss ir mūsu rokās. Tā ir mūsu Iespējamā Misija.

Tepat Vārnu ielā, tepat Rīgā, tepat Eiropā.

Piedalies!

Jūsu Rīga|2014

RIGA | CREATIVE QUARTERS | 2014

Values, traditions, belonging, and identity have always been the basis every person has to create for themselves; whereas curiosity about the world and openness form the way that leads to new contacts and opportunities to improve and change something.

The place in which one lives, for instance. A person, who was born in a particular neighbourhood and has later on spent their whole life there, would often first consider themselves a citizen of Torņakalns, Miera Street or Vārnu Street, and only then as a citizen of Riga as a whole. Their life is largely influenced by local “reference” points – small local grocery shops, museums, fairs, hairdressers, new media, cats and dogs running around, friends and neighbours of different ages, nationalities and professions.

Creative industries and creative neighbourhoods are relatively new “phenomena” both in the lives of people living in Riga and the common European policies. Nowadays, active and, one could even say, slightly crazy people are implementing their ideas in different districts of Riga; these people are doing more than just making the particular block gain a new face, they’re also encouraging others to go and look around, contribute, become a part of the process. These spring-like activities bring changes in our own lives, the lives of our neighbours, theurban culture and daily routine
during every season.

Riga will be the European Capital of Culture in 2014. We would also like separate neighbourhoods to participate in the cultural programme. In order to create positive long-term cultural traces in the city, we have invited creative neighbourhoods to create a common platform for their initiatives. Right now you’re looking at our first jointly designed brochure.

Everything is in our hands. It is our Mission Possible.

Right here on Vārnu Street, in Riga, in Europe.

You’re welcome to participate!

Your Riga|2014

Advertisements
Komentēt

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: