I-Dejas māja

idejasmaja

 

www.i-deja.lv

Dejas un personības kultūras centrs ‘I-DEJAS MĀJA’ ir vairāk kā 20 profesionālu pasniedzēju apvienība vienās telpās, kurās kopš 2009.gada radoši sadzīvo vairāk kā 30 dažādas dejas nodarbības pieaugušajiem, praktiskie semināri un nodarbības personībai un dzīves līdzsvaram, dejas un mūzikas nodarbības bērniem.

Lai gan I-DEJAS MĀJAS pasniedzēji ir profesionāli sava amata pratēji, tomēr mūsu nodarbības ir vērstas uz ‘vienkāršo’ cilvēku, kas vēlas savu dzīvi bagātināt ar radošām izpausmēm, tai skaitā, deju

The independent center of dance and personality ‘I-DEJAS MAJA’ is the association of more than 20 professional dance and self knowledge teachers, offering more than 30 activities for adults, as well as for children

i-deja.lv | @idejasmaja

 

KAS TE NOTIEK

DEJA

iesācējiem un pieredzējušajiem-

Klasiskā deja (balets), Laikmetīgā deja, Modernā&Laikmetīgā deja, Kontaktimprovizācija, Capoeira, Afrikāņu dejas, Vēderdejas, Indiešu klasiskā deja, Argentīnas tango, Salsa, Bačata, Sarīkojumu dejas, deju privātstundas

PERSONĪBA

Praktiskie semināri-

Somatikas praktiskie semināri, Mandala, Joga, Auguma psihoterapija

BĒRNIEM

Capoeira bērniem un Yamaha mūzikas klase mazajiem

What’s going on

DANCE

For the beginners and experienced-

Classical dance (ballet), Jazz dance, Contemporary dance, Modern&Contemporary dance, Contact improvisation, African dance, Indian classical dance, Bellydance, Capoeira, Argentinian tango, Salsa, Ballroom dance, private dance lessons

PERSONALITY

Workshops-

Workshops in Somatics, Authentic movement, Mandala, Yoga, Body oriented psychotherapy

KIDS

Capoeira dance and Yamaha music class

Advertisements

Kaņepes Kultūras centrs

KKC_logoA

Kaņepes Kultūras centrs ir ēka Skolas ielā 15, kuras būvprojekts apstiprināts 1895. gadā, arhitekts Rudolph Heinrich Zirkwitz. Ēka piedzīvojusi aristokrātiskas Rīgas baltvācu un krievu ģimeņu sarunas, pieredzējusi sevī daudz bohēmas Brīvvalsts laikā, kad kvartāla stūri apdzīvoja Mākslas akadēmijas un RTU studenti, līdz beidzot šeit pusgadsimtu mācījušies vairāki tūkstoši bērni un jaunieši, kas katru dienu piepildīja šo ēku ar SKAŅU.

Jāzepa Mediņa mūzikas skola no šīs ēkas pārvācās uz citām telpām, jo Rīgas Dome pieņēma lēmumu daudzas savā pārvaldībā esošas iestādes no privātīpašumiem pārcelt uz pašvaldības ēkām. Divus gadus šī ēka pavadīja tumsā un bez siltuma.

Prieks, ka pilsētā aktivizējās daudzi interesenti, kuriem šīs ēkas liktenis nebija vienaldzīgs, tostarp Gundega Laiviņa, Latvijas Jaunā teātra institūra direktore, sadarbībā ar Klausu Grīnbergu organizēja izstādi “Staro Orfejs”, kurā toreiz 11 jaunie scenogrāfi staigāja pa Rīgu, austiņās klausījās Klaudio Monteverdi baroka operas „Orfejs” partitūru un pilsētvidē meklēja telpu ainai, kurā Orfejs ar savu muzicēšanu apbur pazemes sargus un šķērso šīs pasaules un viņsaules robežu, lai glābtu savu Eiridīki.

Kaņepes Kultūras Centra laime ir vadīt ļoti īpaša nama atjaunošanu, kurā mūzikas un dažādu kultūru mākslas izpausmes turpināsies. Ir izveidojusies lieliska sadarbība ar Zaigu Gaili, kura rūpīgi seko ēkas māksliniecisko vērtību un autentiskās auras saglabāšanai. 2011. gada septembrī KKc atvēra savas telpas kā vieta kurā notiek dažādi pasuales mūzikas koncerti, izstādes, teātra izrādes, kā arī nākotnē šeit būs ugunīga koncertzāle, jūtīga virtuve un harmoniska pulcēšanās vieta.

Kaņepes Kultūras centra 2 .stāvā ir atvērts neliels mājīgs 30 sēdvietu kinoteātris Kino Bize. Tā programmu veido jaunas, neatkarīgi producētas filmas un video no visas pasaules, kā arī tematiski veidotas retrospekcijas, lekcijas un īpašie notikumi.

Plašāka informācija: kanepes.lv / kinobize.lv

Skolas iela 15

@kanepeskc

facebook.com/Zoo.KKC

VEF

Savulaik plaukstošās rūpnīcas atstātā aura un plašās telpas uz VEF kvartālu atvilinājušas daudzus radošus iemītniekus. Kopš 2008. gada šeit tikuši organizēti dažādi mākslas pasākumi: izstādes, radošās darbnīcas, atvērto durvju dienas, performances un koncerti. Šobrīd šeit atrodas ap 20 mākslinieku darbnīcu, kā arī vairākas publisku pasākumu un mākslas telpas.

The aura and spacious premises of a once flourishing factory have attracted many creative residents to VEF. Since 2008 various art events have been organized here: exhibitions, workshops, open days, performances and concerts. Today there are around 20 artists’ studios along with several public event and art spaces.

KAS ŠEIT NOTIEK?

Totaldobže mākslas centrs
Atvērta platforma laikmetīgajai kultūrai: mākslinieku darbnīcas, rezidences, viesu istabas, prezentācijas, diskusijas, koncerti, izstādes, dzejas lasījumi, performances un tango klases autentiskā rūpnieciskā vidē | totaldobze.com | @Totaldobze

Galerija Ziema
Ziema sākusies kā neliels bārs, bet ar laiku izaugusi par mākslas galeriju, kas īpaši atbalsta jaunos māksliniekus | @GalerijaZIEMA

Atvērtā sietspiedes darbnīca Luste
Darbnīca pieejama visiem interesentiem, kas vēlas apgūt sietspiedes tehniku. Lustē iespējams veikt arī individuālus apdrukas pasūtījumus | teluste@gmail.com

BlankBlank
Eksperimentālā apģērbu līnija | blankblank.lv

Veizāna deju skola
Hip hop, breakdance un klubu deju stilu apmācība bērniem un jauniešiem | dejuskola.lv

Paviljons
Latvijā radītas modes koncepta veikals tirdzniecības centrā Domina | paviljons.lv | @Paviljons

Graphic.lv
Foto, grafikas dizaina un reklāmas studija | graphic.lv

WHAT’S GOING ON HERE

Totaldobze Art Center
An open platform for contemporary culture: artist studios, residencies, guest rooms, presentations, discussions, concerts, exhibitions, poetry readings, performances and tango classes in an authentic industrial environment | totaldobze.com  | @Totaldobze

Ziema Gallery
Ziema – Latvian for Winter – started out as a small bar but later grew into an art gallery that especially supports young artists | @GalerijaZIEMA

Luste Open Screen-print Studio
The studio is open for everyone interested in learning the technique of screen-printing. It is also possible to order custom-made prints |teluste@gmail.com

BlankBlank
Experimental clothing line | blankblank.lv

Veizāna Dance School
Hip hop, breakdance and club dance style training for children and youth | dejuskola.lv

Paviljons
Made-in-Latvia fashion concept store in Domina shopping centre | paviljons.lv | @Paviljons

Graphic.lv
Photo, graphic design and advertisement studio | graphic.lv

RISEBA

Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas topošais izglītības un kultūras epicents atrodas Pārdaugavā, agrāk izteikti rūpnieciskā vidē pie Zunda kanāla. Šis ir lielākais mediju centrs Baltijā, kur mājo arhitektūra, audiovizuālā mediju māksla, kultūra, izglītība un bizness.

Mūsdienīga, radoša gaisotne un studiju vide arhitektūras un audiovizuālās mediju mākslas profesionāļiem un studentiem. Telpas un aprīkojums audiovizuāliem mākslas un komercdarbiem, kā arī izglītojošiem un kultūras pasākumiem. Atvērta iespēja apmeklēt Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas un citu organizāciju konferences, radošās darbnīcas un pasākumus.

Ūdens iela 6 | riseba.lv

Riga International School of Economics and Business Administration future education and culture epicentre is located in Pardaugava, in a former industrial area by Zunda canal. It is the largest media centre in the Baltics, inhabited by architecture, audiovisual media arts, culture, education and business.

Creative atmosphere and state of the art study space for professionals and students of architecture and audiovisual media arts. Space and equipment for production of audiovisual art and commercial works, as well as educational and cultural events. Open conferences, workshops and variety of activities organized by Riga International School of Economics and Business Administration.

Ģertrūdes ielas teātris

Rīga, Ģertrūdes iela 101a – māja, kurā dzīvo Ģertrūdes ielas teātris. Mūsu teātra programmu veido mūsdienu autoru oriģināldarbi un lugu iestudējumi, laikmetīgās dejas, mūzikas un starpdisciplināras izrādes, kuras top, sadarbojoties profesionāliem pašmāju un ārvalstu māksliniekiem, kā arī to apvienībām, nodrošinot augstvērtīgu darbu māksliniecisko sniegumu un aktualitāti. Koncertu žanriskā daudzveidība iepriecinās etnodžeza, postfolka, postmetāla, psihedēliskā roka un citu jaunās mūzikas virzienu piekritējus. Mūsu durvis ir vienmēr vaļā katram, kas atnāk ar atvērtu sirdi. Uz tikšanos!

git.lv

Riga, Ģertrūdes street 101a – a house where theatre Ģertrūdes ielas teātris lives. Welcome to the theatre Gertrudes ielas teatris. Our performances are famous for their high artistic value and relevance, they are created by professional local and international artists and creative associations. Diversity of our musical concerts will excite those who favour etnojazz, postfolk, postmetal, psychedelic and other waves of contemporary music genres. Our door is always open to those who come with open hearts. See you soon!

KAS ŠEIT NOTIEK?

Inga Gaile Āda |Spēlē Anta Aizupe un Ivars Krasts, režisors Andrejs Jarovojs

Vilhelms Haufs Pasaka par Gardeguni | Teicējas lomā Maija Doveika, režisors Andrejs Jarovojs

Dāvids Gīzelmans Kolperta kungs | Spēlē Madara Botmane, Dana Čerņecova, Dainis Gaidelis, Valters Sīlis, režisors Kārlis Krūmiņš

Houka Bros Svētceļnieks | Spēlē Artis Drozdovs, Kārlis Krūmiņš, Kaspars Aniņš, Valters Sīlis, režisors Kārlis Krūmiņš

Cilvēks uz trepēm | Muzikāls ceļojums laikā | Spēlē Aleksejs Bahirs (vijole), Dāvis Burmeisters (ģitāra), Madara Fogelmane (čells), Inga Putniņa (klavieres), režisors Andrejs Jarovojs

Leģionāri | Diskusija ar kaušanos | Spēlē Karls Alms (Carl Alm, Somija) un Kārlis Krūmiņš, režisors Valters Sīlis

Ģertrūdes ielas 101a, iekšpagalma māja | Biļetes iepriekšpārdošanā bezrindas.lv un galerijā Istaba K.Barona 31a | Rezervācijas: git@git.lv

WHAT’S GOING ON HERE

Inga Gaile Skin | A poetic story about Eve and Adam in contemporary Riga. Check dates when played with English translation

Wilhelm Hauff The tale of Little Longnose | For those who like to tell and listen to fairy tales

David Gieselmann Mr. Kolpert | Murder a person to spend the most exciting night in one’s life?

Houka Bros The Wanderer | Story about a thorny path of an orthodox towards the truth

Legionnaires |Discussion with fights |The play highlights a contradictory historical fact from unexpected angles. A thrilling performance equally enjoyed by local audience and our city’s guests. Performed in: latviešu, english, deutsch, svenska

Man on the stairs | Musical journey in time | Live sounds of violin, guitar, piano and cello interacting with light and video projections open a space in time to experience the moment of being here and now

Ģertrūdes street 101a, courtyard house | Tickets online bezrindas.lv |Tickets in the city Istaba gallery K.Barona street 31a | Bookings git@git.lv