Rīgas Velo Nedēļa 22. aprīlis – 5. maijs

Rīgas Velo Nedēļa 22. aprīlis – 5. maijs

Rīgas Velo Nedēļa ir pasākumu kopums tiem, kuri velosipēdu uzskata par labāko pārvietošanās līdzekli pilsētā, tiem, kuri tic velo kultūrai kā nozīmīgai pilsētas kultūras sastāvdaļai, kā arī visiem tiem, kas vēl tikai plāno Rīgā pārvietoties ar velosipēdu.

Riga Bicycle Week April 22 – May 5

Riga Bicycle Week is a series of events for those who consider bicycle to be the best means of transportation in a city, for those who believe that bicycle is an essential part of urban culture, and for those who are still considering to join the Riga bicycle society.

www.rigasvelonedela.lv | @velonedela | info@rigasvelonedela.lv

Advertisements