Miera iela

Miera ielā viens otram līdzās rosās dažādu bodīšu, kafejnīcu un citu radošu iniciatīvu saimnieki, kas vienmēr gatavi laipni uzņemt katru viesi. Šeit skan senaizmirstas melodijas, pulcējas smejoši cilvēki un pagaist ikdienas steiga.
mieriela.lv
Miera Street is a flourishing creative quarter where little shops, cafes and all kinds of creative initiatives work side by side and warmly greet every guest. Cheerful people gather on the street, the air filled with long-forgotten melodies, and all worries fade away.

KAS ŠEIT NOTIEK?

Mājas svētība
Telpaugu apmaiņa, viesnīca, sanatorija, arī lasītava un kafejnīca | majassvetiba.lv | facebook.com/majassvetiba | @majassvetiba

Buteljons
Stikla otrreizējā pārstrāde – trauki un citi dizaina priekšmeti | facebook.com/Buteljons |

Bārs Taka
Veģetāras maltītes, mājas sidrs, dzeja, miers un prieks | pataku.wordpress.com |@BarsTaka

DAD cafe
Kafejnīca kā viesistaba, ar mūziku, izstādēm un gardiem ēdieniem | dadcafe.lv | @DADcafe

Ze Store
Izmeklētas vintage lietas ar vēsturi, auru un stilu | zestore.blogspot.com | @ze_store

Taša
Radoša darbnīca un latviešu dizains nelatviskā griezumā | tasha.tundra.lv  | @bodeTASHA

Illuseum
Kulta tēju un grāmatu veikals – tējas istaba | illuseum.blogspot.com

20.gadsimts
Īsts, teicams 20.gadsimta dizains – autentisku interjera lietu veikals un tērpu noma | 20gadsimts.lv | uzvalksunkleita.lv

Ar putniem
Iespējamu un neiespējamu ideju izpildījums ziedos

Mierā
Kūkas, kafija, smaidi, māksla, dāvanas, pasākumi un pārsteigumi | @trAKi_mieRIGA

Melnais knābis
Frizētava ar grāmatplauktu, izstādēm, dzejas lasījumiem un koncertiem.

Lauska
Tradicionālās tautas mūzikas un postfolka ieraksti | lauska.lv | @KMC_Lauska

Puka
Mēbeļu otrreizējā pārstrāde jaunai dzīvei | @pukacycled

Martas Ģibietes stikla darbnīca
Krāsaini stikla brīnumi – dizains, rotas, māksla | gibiete.eu

Ievas Grases mālu studija
Radošas nodarbības un pasākumi bērniem

WHAT’S GOING ON HERE

Mājas svētība
Plant exchange, hotel, health resort, also cafe and reading room | majassvetiba.lv | facebook.com/majassvetiba | @majassvetiba

Buteljons
Dishware and other design items made of upcycled glass | facebook.com/Buteljons

Taka Bar
Vegetarian meals, homemade cider, poetry, peace and pleasure | pataku.wordpress.com | @BarsTaka

DAD cafe
Cafe as a living room with music, exhibitions and homelike meals | dadcafe.lv | @DADcafe

Ze Store
Selected vintage items with a story, aura and style | zestore.blogspot.com | @ze_store

Taša
Creative workshop and Latvian design from a different perspective | tasha.tundra.lv | @bodeTASHA

Illuseum
Tea room and shop of cult teas and books | illuseum.blogspot.com |

20.gadsimts
Styles of the 20th century in authentic interior accessories and garments – design store and clothing hire | 20gadsimts.lv | uzvalksunkleita.lv

Ar putniem
Possible and impossible ideas materialized in flowers

Mierā
Cakes, coffee, smiles, art, gifts, surprises and events |@trAKi_mieRIGA

Melnais knābis
Hair salon with a bookshelf, exhibitions, poetry readings and concerts

Lauska
Traditional music and post-folk records | lauska.lv | @KMC_Lauska

Puka
Furniture given a second life by upcycling | @pukacycled

Marta Ģibiete’s glass workshop
Colourful glass wonders -design, jewellery, art | gibiete.eu

Ieva Grase’s clay studio
Creative classes and events for children

Advertisements
Iepriekšējā ziņa
Nākamā ziņa
Komentēt

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: